Welcome

On the Move  Project

Mobility in Transition 

Returning your survey for Dream session on Future of mobility? Please send your form to 

Gemeente Den Haag / Afdeling mobiliteit

Antwoordnummer 1790

2501 VC Den Haag

No stamp required

Thank you. 

Retourneert u uw enquête voor Dream-sessie over de toekomst van mobiliteit? Stuur uw formulier naar

Gemeente Den Haag / Afdeling mobiliteit

Antwoordnummer 1790

2501 VC Den Haag

Geen postzegel nodig

Dank u.

Waarom mobiliteits transitie?

Why mobility transition?

Mobiliteit moet duurzaam worden. Maar er bestaat grote onzekerheid over de vorm die dit zou moeten aannemen, variërend van elektrisch tot waterstof, zelfrijdend tot collectief, gedeeld tot as-a-service, of misschien wel alles tegelijk. Maar hoe?

Een stap om hier antwoord op te geven, is het begrijpen van de posities van alle relevante spelers: de dienstverleners die innoveren, de gebruikers die hun gedrag kunnen aanpassen, overheden die een transitie willen vormgeven. Al met al kunnen de voorkeuren en interacties van deze spelers helpen bij het bepalen van mogelijke wegen naar de toekomst.

In samenwerking met publieke stakeholders en private bedrijven ontwikkelen de Radboud Universiteit en de TU Delft onderzoeksmethoden en innovatieve aanpak die systematisch met deze onzekerheden omgaat.

Mobility must become sustainable. But there is great uncertainty about the form this should take, ranging from electric to hydrogen, self-driving to collective, shared to as-a-service, or perhaps everything at once. But how?

A step toward answering this is to understand the positions of all relevant players: the service providers who innovate, the users who may adjust their behaviour, governments that want to shape a transition. Altogether, the preferences and interactions of these players can help to determine possible paths toward future.

In collaboration with public stakeholders and private companies, the Radboud University and TU Delft develop research methods and innovative approach that systematically deals with these uncertainties.

Bericht

Updates

Read about the project's latest activities

Go
Publicatie

Resources

Access the project's outcomes

Go
Team

Our Team

On the Move Team and consortium

Go